Archive for the ‘Restaurováno’ Category

Od podzimu 2018 postupně probíhá restaurování orchestrionu – točivého piána – výrobce František Křička, Turnov.

Tento, téměř zapomenutý varhanář a výrobce různých druhů automatofonů, žil v Turnově a později v sousedních Daliměřicích, kde si v posledních letech 19. století vystavěl nový dům i s dílnami (dnes jsou Daliměřice součástí Turnova). Živnost varhanářskou získal František Křička v Turnově již roku 1891, přičemž ve stejném roce již inzeroval výrobu točících pian.

Na rozdíl od jiných výrobců orchestrionů se Křičkových točících pian mnoho nezachovalo. Jsou vzácností. Autor tohoto textu dokumentoval pouze dva exempláře v celé České republice.

Restaurovaný předmět byl vyroben v Turnově přibližně mezi lety 1891 – 1895, tedy ještě v době působení Křičky v Turnově, před výstavbou jeho nového domu s dílnami v Daliměřicích.

Křičkovo točivé piáno bylo přivezeno před sedmi lety (2011) z Prahy, za velmi zvláštních okolností.

V těchto dnech (začátek listopadu 2018) je předmět zcela rozebrán na prvočinitele. Postupně je pozornost věnována jednotlivým samostatným dílům, které jsou čištěny, opravovány. Chybějící součásti budou postupně zhotoveny.

Níže několik ukázek z průběhu prací.

Točící piáno Křička po sejmutí odnímatelných částí

Točící piáno Křička po sejmutí odnímatelných částí

Detail vnitřku hracího stroje

Detail vnitřku hracího stroje

František Křička, Turnov

František Křička, Turnov

Výzdoba

Výzdoba

Mincovní vhoz

Mincovní vhoz

Hrací válec z boku před vyjmutím

Hrací válec z boku před vyjmutím

Prázdný korpus po demontování všech částí

Prázdný korpus po demontování všech částí

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jedno z poškození mechaniky

Jedno z poškození mechaniky

Další texty a fotografie budou průběžně doplňovány.

Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail