Právě vychází dlouho očekávaná kniha a ojedinělá monografie o hracích strojích - orchestrionech

Orchestriony
aneb svět včerejška

Autor: Ladislav Sluka

Vydal PRESSTAR, s.r.o. Turnov

Kniha vám umožní nahlédnout do doby přelomu 19. a 20. století, kdy orchestriony zaznamenaly největšího rozkvětu. Dozvíte se, co je to orchestrion a z jakých částí se skládá. O výrobcích, továrnách i obchodu s hracími stroji, našich vynálezcích, orchestrionech na výstavách, hudebném.

Příběhy orchestrionů a lidí kolem nich a mnoho dalších zajímavostí ze světa mechanické hudby.

Velmi cenné jsou rovněž dobové popisy jednotlivých hracích strojů.

160 stran (88 obrázků, 99 poznámek a vysvětlivek, 8 stran barevná příloha).

Kniha vyšla v omezeném nákladu. Náklad byl již rozebrán.

Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby.
Ukázky restaurování
Horní nástavba po odstranění nánosů povrchových úprav z minulosti Orchestrion v rozebraném stavu Skříň zrestaurována Detail vnitřku po částečné demontáží prvků Rozebraný pohon Po sejmutí strunového potahu - patrná devastace rezonanční desky Zrestaurovaný vnitřek orchestrionu Příprava podkladů pro podmalbu na skla Převoz orchestrionu Část mincí, nalezených v orchestrionu (Rakousko-Uhersko a Československo)