Na této stránce vás budeme postupně seznamovat s orchestriony, které prošly restaurováním, jsou funkční, naladěné a hrající.

Restaurovaný orchestrion – Fr. Jebavý Trutnov
Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby.
Ukázky restaurování
Příprava podkladů pro podmalbu na skla Zadní strana skříně Rozebraný pohon Pohon se rozebírá Restaurování skříně Snímání strunového potahu Celkový pohled na orchestrion v konečném umístění Převoz orchestrionu Detail vnitřku po částečné demontáží prvků Zpětná montáž pohonu