Na této stránce vás budeme postupně seznamovat s orchestriony, které prošly restaurováním, jsou funkční, naladěné a hrající.

Restaurovaný orchestrion – Fr. Jebavý Trutnov 2008-2009
Probíhající restaurování 2018 -točivé piáno
Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail
Ukázky restaurování
Vnitřní strana zadních bočnic - detail Pohon se rozebírá Celkový pohled na orchestrion v konečném umístění Detail vnitřku po částečné demontáží prvků Původní stav pohonu Restaurování skříně Příprava podkladů pro podmalbu na skla Označení výrobce v horní římse Skříň zrestaurována Horní nástavba po odstranění nánosů povrchových úprav z minulosti