Na této stránce vás budeme postupně seznamovat s orchestriony, které prošly restaurováním, jsou funkční, naladěné a hrající.

Restaurovaný orchestrion – Fr. Jebavý Trutnov
Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby.
Ukázky restaurování
Před potahem Potaženo Rezonanční deska před aplikací rez. laku Převoz orchestrionu Rozebraný pohon Horní nástavba po odstranění nánosů povrchových úprav z minulosti Po sejmutí strunového potahu - patrná devastace rezonanční desky Detail vnitřku po částečné demontáží prvků Příprava podkladů pro podmalbu na skla Celkový pohled na orchestrion v konečném umístění