Na této stránce vás budeme postupně seznamovat s orchestriony, které prošly restaurováním, jsou funkční, naladěné a hrající.

Restaurovaný orchestrion – Fr. Jebavý Trutnov
Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby.
Ukázky restaurování
Restaurování skříně Letopočet vyrytý uvnitř skříně Zadní strana skříně Zpětná montáž pohonu Vnitřní strana zadních bočnic - detail Zrestaurovaný vnitřek orchestrionu Rozebraný pohon Skříň zrestaurována Celkový pohled na orchestrion v konečném umístění Označení výrobce v horní římse