Na této stránce vás budeme postupně seznamovat s orchestriony, které prošly restaurováním, jsou funkční, naladěné a hrající.

Restaurovaný orchestrion – Fr. Jebavý Trutnov 2008-2009
Probíhající restaurování 2018 -točivé piáno
Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail
Ukázky restaurování
Detail vnitřku po částečné demontáží prvků Část mincí, nalezených v orchestrionu (Rakousko-Uhersko a Československo) Příprava podkladů pro podmalbu na skla Zrestaurovaný vnitřek orchestrionu Zpětná montáž pohonu Po sejmutí strunového potahu - patrná devastace rezonanční desky Snímání strunového potahu Horní nástavba po odstranění nánosů povrchových úprav z minulosti Rezonanční deska před aplikací rez. laku Restaurování skříně