V listopadu 2009 byly dokončeny práce na restaurování orchestrionu. Podělte se s námi o nádherný zážitek z hotového díla.

Orchestrion byl vyroben kolem roku 1900. V průběhu restaurování byl na bočnici skříně (zevnitř) nalezen vyrytý letopočet 1912 a nad ním jméno. A protože známe jméno druhého majitele (Rizner), usoudili jsme, že si orchestrion takto, tak zvaně „podepsal“.

Dodatečně (po skončení restaurování) byl poslední majitelkou orchestrionu nalezen dokument po předcích. Jedná se o dokument vydaný C.k. okresním hejtmanstvím v Mor. Třebové, který je datován 27. prosince 1911, opatřený kolkem a kulatým c.k. razítkem. C.k. okresní hejtmanství prvnímu majiteli orchestrionu (jméno se shoduje se jménem vyrytým v orchestrionu), na odvolání uděluje „licenci ku postavění orchestrionu“ v místním hostinci. Žádost byla podána 3. prosince 1911.

Tímto dokumentem bylo tedy potvrzeno datum vyryté ve skříni orchestrionu.

Uvnitř skříně se nalézá piáno (celkem 34 chórů, z toho 4 chóry basy vlevo), dále pak bubínek, triangl a činel.

Orchestrion je vybaven dvěma válci, na každém je 9 skladeb – známých melodií z konce 19. století.

Z boku skříně je otvor pro vhození mince, čímž se spouští vlastní produkce. Na jednu minci zahraje orchestrion vybranou skladbu dvakrát.

Pohon stroje zajišťuje závaží o hmotnosti 50 kilogramů, zavěšené přes kladky za skříní.

Nástavba na skříni orchestrionu je s hodinami, které jsou funkční.

Rozměry skříně:

– výška skříně: 177 cm, + výška nástavby 63,5 cm

– šířka skříně: 91,5 cm

– hloubka skříně: 53 cm + 15 cm zadní přídavné bočnice

Výrobcem orchestrionu byla firma František Jebavý v Trutnově.

Orchestrion prošel kompletním restaurováním a je zcela funkční.

Poslechnout si ho můžete zde.

Fotografie z průběhu restaurování:

sluka@orchestriony.cz

Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail