V listopadu 2009 byly dokončeny práce na restaurování orchestrionu. Podělte se s námi o nádherný zážitek z hotového díla.

Orchestrion byl vyroben kolem roku 1900. V průběhu restaurování byl na bočnici skříně (zevnitř) nalezen vyrytý letopočet 1912 a pod ním jméno. A protože jsme znali jméno druhého majitele, usoudili jsme, že si orchestrion takto, tak zvaně, „podepsal“.

Dodatečně (po skončení restaurování) byl poslední majitelkou orchestrionu nalezen dokument po předcích, který dataci orchestrionu potvrzuje. Jedná se o dokument vydaný C.k. okresním hejtmanstvím v Mor. Třebové, který je datován 27. prosince 1911, opatřený kolkem a kulatým c.k. razítkem. C.k. okresní hejtmanství druhému majiteli orchestrionu (jméno se shoduje se jménem vyrytým v orchestrionu), na odvolání uděluje „licenci ku postavění orchestrionu“ v místním hostinci. Žádost byla podána 3. prosince 1911.

Tímto dokumentem bylo tedy potvrzeno datum vyryté ve skříni orchestrionu.

Uvnitř skříně se nalézá piáno (celkem 34 chórů, z toho 4 chóry basy vlevo), dále pak bubínek, triangl a činel.

Orchestrion je vybaven dvěma válci, na každém je 9 skladeb – známých melodií z konce 19. století.

Z boku skříně je otvor pro vhození mince, čímž se spouští vlastní produkce. Na jednu minci zahraje orchestrion vybranou skladbu dvakrát.

Pohon stroje zajišťuje závaží o hmotnosti 50 kilogramů, zavěšené přes kladky za skříní.

Nástavba na skříni orchestrionu je s hodinami, které jsou funkční.

Rozměry skříně:

– výška skříně: 177 cm, + výška nástavby 63,5 cm

– šířka skříně: 91,5 cm

– hloubka skříně: 53 cm + 15 cm zadní přídavné bočnice

Výrobcem orchestrionu byla firma František Jebavý v Trutnově.

Orchestrion prošel kompletním restaurováním a je zcela funkční.

Poslechnout si ho můžete zde.

Fotografie z průběhu restaurování:

sluka@orchestriony.cz

Comments are closed.

Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail