Od podzimu 2018 postupně probíhá restaurování orchestrionu - točivého piána - výrobce František Křička, Turnov.

Tento, téměř zapomenutý varhanář a výrobce různých druhů automatofonů, žil v Turnově a později v sousedních Daliměřicích, kde si v posledních letech 19. století vystavěl nový dům i s dílnami (dnes jsou Daliměřice součástí Turnova). Živnost varhanářskou získal František Křička v Turnově již roku 1891, přičemž ve stejném roce již inzeroval výrobu točících pian.

Orchestrionů se nám mnoho nedochovalo. Křičkovy orchestriony (točící piána) jsou vzácností. V celé České republice je velikostně stejný exemplář pouze jeden, celkově patrně jen dva exempláře v celé ČR.

Restaurovaný předmět byl vyroben v Turnově přibližně mezi lety 1891 - 1895, tedy ještě v době působení Křičky v Turnově, před stěhováním do jeho nového domu s dílnami v Daliměřicích u Turnova.

Křičkovo točivé piáno bylo přivezeno před sedmi lety (2011) z Prahy, za velmi zvláštních okolností.

V těchto dnech (začátek listopadu 2018) je předmět zcela rozebrán na prvočinitele. Postupně je pozornost věnována jednotlivým samostatným dílům, které jsou čištěny, opravovány. Chybějící součásti budou postupně zhotoveny a doplněny na původní místo.

Poděkování za spolupráci panu Františku NIČOVI (Krkonošské muzeum ve Vrchlabí).

Níže několik ukázek z průběhu prací.

Točící piáno Křička po sejmutí odnímatelných částí

Točící piáno Křička po sejmutí odnímatelných částí

Detail vnitřku hracího stroje

Detail vnitřku hracího stroje

František Křička, Turnov

František Křička, Turnov

Výzdoba

Výzdoba

Mincovní vhoz

Mincovní vhoz

Hrací válec z boku před vyjmutím

Hrací válec z boku před vyjmutím

Prázdný korpus po demontování všech částí

Prázdný korpus po demontování všech částí

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jednotlivé demontované díly

Jedno z poškození mechaniky

Jedno z poškození mechaniky

Výkres, dřevěný model, hotová mosazná klička

Výkres, dřevěný model, hotová mosazná klička

Další texty a fotografie budou průběžně doplňovány.

Hrací stroje
Hledáme historické fotografie orchestrionů a hracích strojů, dobové prospekty, historické fotografie starých hospod s hracím strojem, informace o továrnách na výrobu hracích strojů a jakékoliv jiné dobové materiály ze světa mechanické hudby. Prosíme pište na e-mail
Ukázky restaurování
Rozebraný pohon Restaurování skříně Lepení horních dvířek Příprava podkladů pro podmalbu na skla Snímání strunového potahu Horní nástavba po odstranění nánosů povrchových úprav z minulosti Zpětná montáž pohonu Před potahem Rezonanční deska před aplikací rez. laku Zadní strana skříně